Pomoc psychologiczna

Zapraszamy osoby dorosłe, młodzież oraz pary do skorzystania z pomocy psychologicznej w Centrum Psychologii Optima.

Oferujemy pomoc psychologiczną osobom, które:

 • Chcą się przyjrzeć swojemu życiu
 • Chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie
 • Znajdują się w trudnej sytuacji życiowej
 • Potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy
 • Szukają rozwiązania problemu
 • Doświadczają kryzysów egzystencjalnych
 • Chcą odnaleźć lub wyznaczyć sobie cel w życiu
 • Doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym
 • Doświadczają trudności w relacjach z ludźmi
 • Poszukują rozwiązania problemów wychowawczych
 • Przeżywają trudności natury emocjonalnej
 • Cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • Cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia

Pomagamy parom:

 • Rozwiązywać problemy pojawiające się w związku
 • W sytuacjach konfliktu (mediacje)