Optima Łomża

Badania kierowców samochodu służbowego

Badania psychologiczne dla osób prowadzących pojazdy służbowe kategorii B

W ramach badań psychologicznych, zwanych również psychotechniką, przeprowadzamy badania dla osób, które prowadzą pojazdy w zakresie obowiązków służbowych, choć nie są zatrudnione jako kierowcy.  Przeprowadzamy badania psychologiczne dla prowadzących pojazdy służbowe kategorii B.

Zakończenie badania psychologicznego

Badanie psychologiczne kończy się wydaniem zaświadczenia o wyniku przeprowadzonej konsultacji psychologicznej. Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub pracodawcy.

Termin ważności badania

W przypadku, gdy termin ważności zaświadczenia nie jest określony, przyjmuje się, że jest ono ważne przez:

  • 5 lat dla osób do 60. roku życia,
  • 2,5 roku dla osób powyżej 60. roku życia.
Badania kierowców samochodu służbowego​

Badania psychologiczne dla kierowców służbowych w Łomży

Badania psychologiczne osób prowadzących pojazdy służbowe przeprowadza się od 2010 roku, w ramach badań medycyny pracy. Początkowo wynikało to z zalecenia Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy, który uznał, że osoby kierujące w ramach obowiązków służbowych spędzają za kierownicą tyle samo czasu co kierowcy zawodowi i potrzebują wykazać się odpowiednią sprawnością. Od 2011 roku obowiązek badania psychologicznego został określony w konkretnych przepisach.

Prawo

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na dogodny dla Państwa termin.