Optima Łomża

Zatrzymane prawo jazdy

W naszym ośrodku wykonujemy badania psychologiczne dla kierowców, którzy otrzymali z wydziału komunikacji skierowanie po zatrzymaniu prawa jazdy z powodu różnych powodów, takich jak:

  • Przekroczenie limitu punktów karnych,
  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych
  • Badania psychologiczne dla kierowców, którzy byli sprawcami wypadków drogowych

 

W orzeczeniu o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności. Ważne jest, aby pozytywny wynik badania psychologicznego został przedstawiony odpowiednim organom, które podejmują decyzję w sprawie przywrócenia prawa jazdy. Nasza praktyka opiera się na profesjonalnych i badaniach psychologicznych, które pomagają ocenić zdolności kierowcy oraz potencjalne ryzyko w prowadzeniu pojazdu po zdarzeniach, które doprowadziły do zatrzymania prawa jazdy.

Termin na wykonanie badań

Termin na wykonanie badań po zatrzymaniu prawa jazdy jest z góry ustalony. Po otrzymaniu decyzji o skierowaniu na badania, kierowca ma obowiązek zgłosić się na nie w terminie miesiąca. Otrzymane wyniki badań lekarskich i psychologicznych należy przedstawić właściwemu organowi w ciągu trzech miesięcy od daty doręczenia decyzji o skierowaniu na badania.

Jakim badaniom poddawany jest kierowca?

Badania, którym poddawany jest kierowca, obejmują dwie kategorie: badania lekarskie i badania psychologiczne. Badania lekarskie oceniają ogólny stan zdrowia kierowcy i jego zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Natomiast badania psychologiczne mają na celu analizę sprawności intelektualnej, ocenę osobowości i procesów poznawczych, zwłaszcza w kontekście radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach oraz sprawności psychomotorycznej.

W niektórych przypadkach, przeprowadzenie badań psychologicznych jest obowiązkowe i warunkuje odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Taki obowiązek dotyczy kierowców, którzy utracili prawo jazdy z powodu przekroczenia limitu 24 punktów karnych lub jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Dodatkowo, jeśli zatrzymanie prawa jazdy wynika z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kierowca musi poddać się tzw. próbom wątrobowym, czyli specjalistycznym badaniom moczu i krwi, które służą ocenie stanu wątroby i wykazaniu stopnia jej uszkodzenia.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na dogodny dla Państwa termin.

Prawo

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy