Optima Łomża

Badanie psychologiczne instruktorów i egzaminatorów

Oferujemy badania psychologiczne – psychotesty dla:

Z czego składa się badanie?

Badanie psychologiczne egzaminatora i instruktora nauki jazdy składa się z następujących elementów:

  • Zebranie danych z wywiadu bezpośredniego i obserwacji osoby badanej.
  • Analiza sprawności psychomotorycznej:
    ◦ ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej przy użyciu aparatu Piórkowskiego lub aparatu krzyżowego.
    ◦ Pomiar czasu reakcji przy użyciu miernika czasu reakcji
  • Ocena zdolności poznawczych oraz logicznego myślenia.
  • Ocena osobowości oraz funkcjonowania w sytuacjach trudnych.

 

Dodatkowo, na życzenie badanego przeprowadza się również badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie – „ciemnia”.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na dogodny dla Państwa termin.

Czym kończy się badanie psychologiczne?

Badanie psychologiczne w Centrum Psychologii OPTIMA kończy się profesjonalnym omówieniem uzyskanych wyników przez psychologa. Ostatecznym etapem badania jest wydanie stosownego orzeczenia psychologicznego – oficjalnego dokumentu potwierdzającego wyniki psychotestów.

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku instruktora i egzaminatora ma określony okres ważności w zależności od wieku osoby badanej. Według przepisów jest ważne przez:

  • 5 lat dla osób do 60. roku życia,
  • 2,5 roku dla osób powyżej 60. roku życia.

 

To oznacza, że osoba, która ma mniej niż 60 lat, może korzystać z ważności orzeczenia przez 5 lat od daty jego wydania. Natomiast osoba, która ma powyżej 60 lat, będzie musiała przedłużyć orzeczenie co 2,5 roku, aby nadal być uprawnioną do pracy na stanowisku instruktora lub egzaminatora. Ważność orzeczenia jest istotna, ponieważ upewnia pracodawcę oraz odpowiednie instytucje, że osoba spełnia wymagane kwalifikacje i predyspozycje psychologiczne do wykonywania tych stanowisk.

Prawo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.