Optima Łomża

Terapia psychomotoryczna i trening funkcji poznawczych

Trening pamięci i koncentracji to cykl spotkań, który ma na celu poprawę zdolności poznawczych związanych z zapamiętywaniem i koncentracją uwagi. Dzięki temu treningowi pacjenci osiągają realne korzyści na przykład podczas procesu nauki, zwiększając jego skuteczność i skracając czas potrzebny na przyswojenie materiału. Podczas zajęć rozwijane są funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, percepcja wzrokowa i słuchowa, oraz wyobraźnia, jak myślenie symboliczne i abstrakcyjne.

Podczas treningu, uczestnicy poznają nowe i ciekawe metody zapamiętywania oraz koncentracji. Uczą się tworzenia notatek wizualnych i planowania nauki. Ćwiczenia praktyczne mogą opierać się na materiałach szkolnych, dzięki czemu można bezpośrednio wykorzystać poznane techniki i umiejętności w praktyce.

Cele treningu

Cele treningu pamięci i koncentracji to:

  • Wzrost zdolności do skupiania uwagi: Trening pomaga uczestnikom w zwiększeniu czasu, przez który potrafią utrzymać skupienie na danej czynności, co pozwala lepiej koncentrować się na nauce czy innych zadaniach.
  • Poprawa zdolności zapamiętywania: Dzięki poznaniu i zastosowaniu różnych technik pamięciowych uczestnicy osiągają lepsze wyniki w zapamiętywaniu materiału szkolnego i innych informacji.
  • Wzrost motywacji: Trening motywuje uczestników do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki, co wpływa pozytywnie na ich wyniki szkolne i ogólną satysfakcję z procesu uczenia się.
  • Rozwój spostrzegawczości, myślenia logicznego i wizualnego: Ćwiczenia skierowane na rozwijanie tych umiejętności pozwalają uczestnikom lepiej analizować, zrozumieć i wykorzystać informacje.
  • Skończenie rozpoczętych zadań i prac oraz większa dokładność i staranność ich wykonania: Trening pomaga w ukończeniu zadań w terminie oraz w podniesieniu jakości wykonania pracy.
  • Wzrost wiary we własne możliwości: Dzięki pozytywnym efektom treningu uczestnicy nabierają większej pewności siebie i przekonania o swoich umiejętnościach.
  • Nabycie umiejętności planowania i organizacji samodzielnej aktywności: Trening uczy, jak skutecznie organizować swoje obowiązki i efektywnie planować.
  • Większa efektywność uczenia się: Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom, uczestnicy osiągają lepsze wyniki w uczeniu się nowych materiałów.
  • Lepsze radzenie sobie ze stresem: Trening pomaga uczestnikom w opanowaniu stresu związanego z egzaminami i innymi sytuacjami, w których są poddawani ocenie, co pozytywnie wpływa na ich wyniki.

Dla kogo?

Dla dzieci

Trening skierowany dla dzieci, które mają trudności z dłuższą koncentracją uwagi, łatwo ulegają rozproszeniu, są impulsywne i nadpobudliwe. Zajęcia są także adresowane do dzieci, które mają trudności z zachowaniem jednej pozycji ciała przez dłuższy czas, słabo słuchają przekazywanych im komunikatów, mają problemy z planowaniem, organizacją samodzielnej nauki, słabymi zdolnościami zapamiętywania, myśleniem logicznym i wizualnym. Również dzieci z niską motywacją do nauki i zaleceniami do udziału w zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się w opinii lub orzeczeniu, mogą skorzystać z tych zajęć.

Dla dorosłych

Specjalny program treningu oferowany jest osobom dorosłym, które potrzebują rozwoju sprawności psychomotorycznej oraz poprawy lub utrzymania funkcjonowania poznawczego na dobrym poziomie. Trening psychomotoryki  wpływa na poprawę refleksu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania i ogólnej szybkości działania. Trening funkcji  poznawczych – prokognitywny usprawnia ogólne zdolności intelektualne, poprawia zdolności pamięciowe, koncentrację uwagi oraz funkcje wykonawcze. Ćwiczenia te są wskazane dla osób wymagających rehabilitacji, seniorów w początkowej fazie rozwoju demencji, jednak okazują się również przydatne dla osób zdrowych, chcących utrzymać swoją sprawność na właściwym poziomie.

Zapraszamy do skorzystania z treningu psychomotorycznego, pamięci i koncentracji, który pomoże zarówno w czynnościach dnia codziennego jak i w pokonywaniu wyzwań, w rozwoju umiejętności i osiągnięciu lepszych wyników w wykonywanych zadaniach w nauce, sporcie, pracy.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na dogodny dla Państwa termin.

//

Centrum Psychologii Optima Łomża

//
Dlaczego warto wybrać naszą pomoc?

Pomoc i wsparcie

Oferujemy szeroki zakres usług psychologicznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów: pomoc i wsparcie psychologiczne, konsultacje online, psychoterapię, treningi psychologiczne, diagnozę oraz badania psychologiczne kierowców - psychotesty.

Szanujemy czas swoich klientów

Oferujemy elastyczne godziny pracy dostosowane do Państwa potrzeb oraz możliwość rejestracji telefonicznej.

Pewna współpraca

Możemy pochwalić się owocną współpracą z wieloma placówkami, ośrodkami oraz firmami z Łomży i regionu. Zachęcamy również Państwa do zaufania naszemu Centrum !