Optima Łomża

Terapia par Łomża

Człowiek to istota dynamiczna, nieustannie zmieniająca się wraz z otoczeniem i relacjami, które go otaczają. Przemiana, która zachodzi w każdym z partnerów oraz w samym związku, może być zarówno trudna, jak i fascynująca. Możliwość przeżywania tych zmian kusi, sprawia, że chcemy być razem i czerpać z tego radość.

Terapia dla małżeństw i par to proces refleksji nad naturą relacji między dwiema osobami, ich potrzebami i możliwościami wzajemnego wsparcia. W ramach psychoterapii małżeństw skupiamy się na zrozumieniu indywidualnych potrzeb każdego partnera oraz rozwiązaniu problemów z komunikacją, które często wpływają na jakość związku.

W naszym ośrodku terapeutycznym spotykamy się z wieloma powodami, które skłaniają małżeństwa do podjęcia terapii. Najczęstsze z nich to:

 • Powtarzające się i nierozwiązane konflikty, które stale powracają, a ich rozwiązanie wydaje się być niemożliwe.
 • Trudności w porozumiewaniu się i zaburzona komunikacja, co prowadzi do braku konstruktywnych rozmów i porozumienia.
 • Tłumienie emocji oraz powracające, niejasne napięcia i stany emocjonalne, które utrzymują się bez wyraźnego powodu.
 • Obniżony nastrój lub nawet stany depresyjne, które dotykają jednego lub obojga partnerów w związku.
 • Wybuchowość, agresja, nadmierna złość, częste kłótnie i awantury, które poważnie niszczą atmosferę w związku.
 • Poczucie wypalenia emocjonalnego, brak sensu bycia razem, a także uczucie samotności czy izolacji, mimo bycia w związku.
 • Problemy w sferze intymnej, które negatywnie wpływają na relację (w takich sytuacjach szczególnie polecamy pracę z naszymi terapeutami-seksuologami).
 • Rutyna, zobojętnienie, chęć odejścia oraz myśli o rozstaniu, które stawiają związek pod znakiem zapytania.
 • Uzależnienia, zaburzenia jedzenia i snu, które mogą powodować dodatkowe napięcia i konflikty w związku.
 • Krytycyzm i zbyt surowe ocenianie samego siebie lub partnera/partnerki, co może powodować wzajemne niezrozumienie i problemy w relacji.

 

W naszej praktyce stosujemy różnorodne podejścia i metody terapeutyczne, które pozwalają na efektywną pracę nad rozwiązywaniem problemów i odzyskiwaniem równowagi w związku. Nasi doświadczeni terapeuci pomogą w zrozumieniu przyczyn problemów oraz wskażą drogę do pozytywnych zmian i poprawy jakości życia w związku.

Terapie dla małżeństw w Łomży – dlaczego warto?

Terapie dla małżeństw są niezwykle wartościową i skuteczną formą wsparcia dla par, które borykają się z trudnościami w swoim związku. Wiele małżeństw może doświadczyć momentów kryzysowych, które mogą doprowadzić do rozłamu, jeśli nie zostaną właściwie rozwiązane. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej psychoterapii, która może uratować relacje lub w ostateczności pomóc w rozstaniu w sposób polubowny, szczególnie jeśli są zaangażowane dzieci.

Kryzysy w małżeństwie mogą wynikać z różnych powodów, takich jak nadmierna pogoń za karierą, co skutkuje brakiem czasu dla partnera. Jednak najczęstszą przyczyną konfliktów jest brak lub trudności w komunikacji. Psychoterapia dla par oferuje przestrzeń do wypracowania rozwiązań, które pozwolą na eliminację pojawiających się problemów. To także miejsce, w którym identyfikowane i definiowane są kwestie wymagające indywidualnej terapii. Czasami może się okazać, że terapia par lub terapia rodzin nie przynosi zamierzonych rezultatów, dopóki indywidualne problemy jednego lub obojga małżonków nie zostaną przepracowane w terapii indywidualnej.

Terapeuta specjalizujący się w terapii dla małżeństw może już po pierwszym spotkaniu ocenić, czy zalecana jest psychoterapia indywidualna dla jednego lub obu małżonków jako pierwszy krok w pracy nad relacją. Psychoterapia dla małżeństw daje szansę na zrozumienie siebie nawzajem, poprawę komunikacji i wypracowanie zdrowszych wzorców zachowań, co prowadzi do budowania trwałego i satysfakcjonującego związku. Warto podjąć tę formę wsparcia, aby odzyskać harmonię i szczęście w małżeństwie.

Terapia dla par

Terapia dla par, dostępna w naszym Centrum, jest skierowana nie tylko do związków formalnych, ale również do tych nieformalnych, które również mogą doświadczyć trudnych momentów prowadzących do kryzysu. W przypadku każdej pary, bez względu na orientację czy formalność związku, terapia dla par skupia się na identyfikacji przyczyn problemów i dąży do przezwyciężenia tych trudności. Podobnie jak w przypadku terapii małżeńskiej, terapia dla par nie jest prostym ani szybkim procesem, ale jest ona niezwykle wartościowa dla odbudowy i poprawy relacji.

Decyzja o rozpoczęciu terapii dla par często pojawia się, gdy para nie widzi już innych rozwiązań dla swojego związku i jest zdecydowana podjąć próbę poprawy sytuacji. Mimo że taka decyzja może utrudnić i wydłużyć terapię, nie jest to decydujący czynnik dla jej powodzenia. Istotne jest zaangażowanie obojga partnerów i ich chęć do poprawy relacji. Terapia dla par może przynieść oczekiwane rezultaty, jeśli obie strony są gotowe wspólnie pracować nad związkiem.

Warto pamiętać, że nawet jeśli para ostatecznie zdecyduje się na rozstanie, terapia dla par może pomóc w rozejściu się w zgodzie. Szczególnie w przypadku par z dziećmi, ważne jest zadbanie o harmonijne rozstanie, aby dziecko nie ponosiło nadmiernego bólu i konfliktów związanych z rozpadem rodziny. Terapia dla par może stworzyć warunki dla normalnego rozwoju i budowania własnych rodzin, umożliwiając dzieciom lepsze przystosowanie się do nowej sytuacji życiowej. Niezależnie od wieku dziecka, przeprowadzenie terapii dla par pozwala stworzyć bardziej stabilne i korzystne warunki dla jego dalszego rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na dogodny dla Państwa termin.

Profesjonalna terapia małżeńska i terapia dla par

Oferujemy profesjonalną terapię małżeńską oraz terapię dla par, skupiającą się na rozwiązywaniu różnorodnych problemów i trudności w związku. Zapraszamy zarówno pary, które przechodzą przez kryzys, jak i te, które poszukują inspiracji i chcą rozwijać swoje relacje. Nasza psychoterapia par to skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów w związku i podnoszenia jakości relacji w każdej sferze.

Zapewniamy sesję konsultacyjną, która pozwala nam lepiej poznać potrzeby i oczekiwania pary, oraz na podstawie tego ustalić odpowiedni plan terapii. Terapia małżeńska oraz terapia dla par są również skutecznym środkiem zaradczym, który warto zastosować zanim problemy w związku staną się bardziej zaawansowane. Wdrożenie terapii małżeńskiej i terapii dla par pozwala uzyskać pozytywne efekty i poprawę relacji.

//

Centrum Psychologii Optima Łomża

//
Dlaczego warto wybrać naszą pomoc?

Pomoc i wsparcie

Oferujemy szeroki zakres usług psychologicznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów: pomoc i wsparcie psychologiczne, konsultacje online, psychoterapię, treningi psychologiczne, diagnozę oraz badania psychologiczne kierowców - psychotesty.

Szanujemy czas swoich klientów

Oferujemy elastyczne godziny pracy dostosowane do Państwa potrzeb oraz możliwość rejestracji telefonicznej.

Pewna współpraca

Możemy pochwalić się owocną współpracą z wieloma placówkami, ośrodkami oraz firmami z Łomży i regionu. Zachęcamy również Państwa do zaufania naszemu Centrum !

Czym jest diagnoza psychologiczna i w jakim celu się ją wykonuje?

Diagnoza psychologiczna jest kluczowym procesem w początkowej fazie leczenia, umożliwiającym psychologowi rozpoznanie mechanizmów, które leżą u podstaw doświadczanych przez pacjenta trudności i objawów. Dzięki odpowiednim narzędziom diagnostycznym, takim jak wywiad psychologiczny, obserwacja, kwestionariusze i testy, psycholog może zrozumieć psychologiczne aspekty funkcjonowania osoby badanej.

Cel diagnozy psychologicznej jest wieloaspektowy:

 • Wykrywanie przyczyn problemów: Diagnoza pozwala na identyfikację źródeł problemów, które pacjent może doświadczać. To kluczowe dla skutecznego leczenia, ponieważ umożliwia ukierunkowanie terapii na konkretne obszary wymagające poprawy.
 • Dostosowanie leczenia: W oparciu o wyniki diagnozy psycholog może odpowiednio dostosować plan leczenia i wybrać najbardziej odpowiednią metodę terapeutyczną dla danego pacjenta. Taka indywidualizacja pozwala na efektywne przeciwdziałanie problemom.
 • Opisanie funkcjonowania pacjenta: Diagnoza pozwala na przedstawienie obecnego funkcjonowania pacjenta, identyfikację jego mocnych i słabych stron, co ułatwia zrozumienie pełnego obrazu osoby badanej.
 • Weryfikacja dalszej potrzeby leczenia: Diagnoza pozwala także na ocenę, czy dalsze leczenie jest konieczne i w jakiej formie powinno być kontynuowane. Jeśli diagnoza wykazuje potrzebę terapii, pozwala to na odpowiednie skierowanie pacjenta na kolejne etapy leczenia.

 

Trafna diagnoza psychologiczna jest zatem niezwykle istotna dla skutecznego leczenia i poprawy zdrowia psychicznego pacjenta. Dzięki diagnozie psycholog może lepiej zrozumieć pacjenta i odpowiednio dopasować terapię, co zwiększa szanse na osiągnięcie pozytywnych rezultatów w procesie leczenia.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna w Centrum Optima?

W Centrum Optima diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest zwykle w cyklu 3 do 4 spotkań z psychologiem. Na pierwszym spotkaniu psycholog zbiera wywiad od pacjenta, podczas którego pacjent będzie miał okazję przedstawić swoje problemy, ich długość trwania oraz próby radzenia sobie z nimi. To spotkanie pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu psychologicznego osoby badanej.

Kolejne spotkania zazwyczaj skupiają się na zastosowaniu narzędzi badawczych odpowiednio dobrane do potrzeb pacjenta. Wśród tych narzędzi mogą znaleźć się badania osobowości, które pozwalają na stworzenie charakterystyki psychologicznej pacjenta, identyfikację jego mocnych i słabych stron. Dodatkowo, może zostać przeprowadzone badanie intelektu, które pozwala na określenie poziomu inteligencji oraz ocenę wybranych funkcji poznawczych, takich jak koncentracja uwagi czy pamięć.

Ostatnie spotkanie diagnozy to zwykle omówienie wyników uzyskanych w badaniach oraz wniosków wynikających z nich. Na tej podstawie psycholog może zaproponować dalsze kroki w leczeniu lub terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb i problemów pacjenta.

W Centrum Optima istnieje możliwość przeprowadzenia różnych form diagnozy psychologicznej, a procedura diagnozy jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. To pozwala na skuteczną i efektywną pomoc pacjentom w rozwiązaniu ich problemów i poprawie zdrowia psychicznego.