Optima Łomża

Badania psychologiczne

aparaty
//

Badania kierowców

//

Psychotesty - badania psychologiczne - psychotechnika

Na badania psychologiczne należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, prawo jazdy (jeśli nie zostało odebrane), skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane), okulary (jeśli badany ich używa). Zalecamy, aby osoba badana była wyspana i wypoczęta.

Czas trwania badania zależy od jego rodzaju oraz od tempa pracy osoby badanej. Zawsze staramy się, aby badanie przebiegało sprawnie, dbając przy tym o indywidualne potrzeby klienta. Podczas badania klient znajduje się pod opieką psychologa, który rozmawia, tłumaczy i wyjaśnia. Badanie kończy się omówieniem wyników uzyskanych przez klienta i wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na dogodny dla Państwa termin.