Optima Łomża

Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna i w jakim celu się ją wykonuje?

Diagnoza psychologiczna jest kluczowym procesem w początkowej fazie leczenia, umożliwiającym psychologowi rozpoznanie mechanizmów, które leżą u podstaw doświadczanych przez pacjenta trudności i objawów. Dzięki odpowiednim narzędziom diagnostycznym, takim jak wywiad psychologiczny, obserwacja, kwestionariusze i testy, psycholog może zrozumieć psychologiczne aspekty funkcjonowania osoby badanej.

Cel diagnozy psychologicznej jest wieloaspektowy:

  • Wykrywanie przyczyn problemów: Diagnoza pozwala na identyfikację źródeł problemów, które pacjent może doświadczać. To kluczowe dla skutecznego leczenia, ponieważ umożliwia ukierunkowanie terapii na konkretne obszary wymagające poprawy.

  • Dostosowanie leczenia: W oparciu o wyniki diagnozy psycholog może odpowiednio dostosować plan leczenia i wybrać najbardziej odpowiednią metodę terapeutyczną dla danego pacjenta. Taka indywidualizacja pozwala na efektywne przeciwdziałanie problemom.

  • Opisanie funkcjonowania pacjenta: Diagnoza pozwala na przedstawienie obecnego funkcjonowania pacjenta, identyfikację jego mocnych i słabych stron, co ułatwia zrozumienie pełnego obrazu osoby badanej.

  • Weryfikacja dalszej potrzeby leczenia: Diagnoza pozwala także na ocenę, czy dalsze leczenie jest konieczne i w jakiej formie powinno być kontynuowane. Jeśli diagnoza wykazuje potrzebę terapii, pozwala to na odpowiednie skierowanie pacjenta na kolejne etapy leczenia.

Trafna diagnoza psychologiczna jest zatem niezwykle istotna dla skutecznego leczenia i poprawy zdrowia psychicznego pacjenta. Dzięki diagnozie psycholog może lepiej zrozumieć pacjenta i odpowiednio dopasować terapię, co zwiększa szanse na osiągnięcie pozytywnych rezultatów w procesie leczenia.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna w Centrum Optima?

W Centrum Optima diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest zwykle w cyklu 3 do 4 spotkań z psychologiem. Na pierwszym spotkaniu psycholog zebruje wywiad od pacjenta, podczas którego pacjent będzie miał okazję przedstawić swoje problemy, ich długość trwania oraz próby radzenia sobie z nimi. To spotkanie pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu psychologicznego osoby badanej.

Kolejne spotkania zazwyczaj skupiają się na zastosowaniu narzędzi badawczych odpowiednio dobrane do potrzeb pacjenta. Wśród tych narzędzi mogą znaleźć się badania osobowości, które pozwalają na stworzenie charakterystyki psychologicznej pacjenta, identyfikację jego mocnych i słabych stron. Dodatkowo, może zostać przeprowadzone badanie intelektu, które pozwala na określenie poziomu inteligencji oraz ocenę wybranych funkcji poznawczych, takich jak koncentracja uwagi czy pamięć.

Ostatnie spotkanie diagnozy to zwykle omówienie wyników uzyskanych w badaniach oraz wniosków wynikających z nich. Na tej podstawie psycholog może zaproponować dalsze kroki w leczeniu lub terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb i problemów pacjenta.

W Centrum Optima istnieje możliwość przeprowadzenia różnych form diagnozy psychologicznej, a procedura diagnozy jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. To pozwala na skuteczną i efektywną pomoc pacjentom w rozwiązaniu ich problemów i poprawie zdrowia psychicznego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na dogodny dla Państwa termin.

//

Centrum Psychologii Optima Łomża

//
Dlaczego warto wybrać naszą pomoc?

Pomoc i wsparcie

Oferujemy szeroki zakres usług psychologicznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów: pomoc i wsparcie psychologiczne, konsultacje online, psychoterapię, treningi psychologiczne, diagnozę oraz badania psychologiczne kierowców - psychotesty.

Szanujemy czas swoich klientów

Oferujemy elastyczne godziny pracy dostosowane do Państwa potrzeb oraz możliwość rejestracji telefonicznej.

Pewna współpraca

Możemy pochwalić się owocną współpracą z wieloma placówkami, ośrodkami oraz firmami z Łomży i regionu. Zachęcamy również Państwa do zaufania naszemu Centrum !