Optima Łomża

Badanie kierowców TAXI Łomża

Posiadanie prawa jazdy kategorii B nie wystarczy, aby pracować jako taksówkarz, niezależnie od tego, czy będzie to praca na własny rachunek, czy w ramach współpracy z większą korporacją. Aby uzyskać uprawnienia do przewozu osób, niezbędne jest ukończenie specjalnego szkolenia oraz wykonanie psychotestów, ponieważ taksówkarze zaliczają się do grupy kierowców zawodowych.

Kompleksowe testy w profesjonalnej pracowni psychologicznej

W naszej pracowni psychologicznej przeprowadzamy specjalnie opracowane badania psychologiczne dla kierowców taxi, mające na celu ocenę ogólnej sprawności badanych osób. Celem tych testów jest wykazanie, czy kandydat do pracy jako taksówkarz nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu.

Wydawanie orzeczeń psychologicznych

W trakcie badań psychologicznych dla kierowców taxi, badany jest m.in. refleks, spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz umiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, które często występują na drodze. Po przeprowadzeniu wszystkich testów, wydawane jest orzeczenie psychologiczne, które jest niezbędne do podjęcia pracy jako taksówkarz.

Obowiązkowe badania psychologiczne dla kierowców TAXI​

Należy pamiętać, że oprócz badań psychologicznych, kierowcy taxi muszą również uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Współpracujemy z doświadczonymi lekarzami medycyny pracy, którzy posiadają uprawnienia do wydawania takich dokumentów. Dzięki temu zapewniamy kompleksowe i profesjonalne podejście do badania i kwalifikowania kierowców taxi.

  1. Badanie psychologiczne – psychotesty: Podczas tego badania oceniana jest sprawność psychomotoryczna kierowcy przez wykwalifikowanego psychologa transportu. Celem testów jest sprawdzenie różnych aspektów psychologicznych, takich jak refleks, spostrzegawczość, zdolności percepcyjne i umiejętność radzenia sobie ze stresem na drodze. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego wydawane jest orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy taksówki.

  2. Badania lekarskie: Kierowcy lub kandydaci na kierowców taksówki muszą również przejść badania lekarskie, które potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W ramach tych badań sprawdzana jest kondycja ogólna, wzrok, słuch, układ sercowo-naczyniowy i inne aspekty zdrowia, które mogą wpływać na bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Zarówno badanie psychologiczne, jak i badania lekarskie są niezbędne przed uzyskaniem uprawnień do pracy jako kierowca TAXI. Pozytywne wyniki tych badań są warunkiem koniecznym do podjęcia pracy w zawodzie taksówkarza.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na dogodny dla Państwa termin.

Jak przygotować się do badania?

Zapraszamy do Optima w Łomży na badania psychologiczne związane z uzyskaniem uprawnień do pracy jako kierowca TAXI. Panuje u nas przyjazna atmosfera, która z pewnością pomoże Ci przejść badania bez większego stresu. Aby jednak dobrze wypaść na badaniu, zalecamy, abyś przyszedł w pełni wypoczęty i zdrowy. Przed badaniem ważne jest zadbanie o swój stan psychofizyczny: przez 48 godzin należy unikać alkoholu czy substancji psychoaktywnych.

Na badanie przynieś ze sobą:

  • Dowód osobisty,
  • Skierowanie na badanie,
  • Posiadane prawo jazdy,
  • Okulary lub soczewki, jeśli je nosisz.


Dzięki tym dokumentom oraz Twojej gotowości do przeprowadzenia badania pomożemy Ci uzyskać orzeczenie psychologiczne potrzebne do pracy jako kierowca TAXI. Zachęcamy do odwiedzenia naszego ośrodka w Łomży!